Montáž

Pro upevnění plotovek pomocí nýtů je nutné provrtat plotovku na dvou místech, označených na nákresu, vrtákem s průměrem o něco větším než je průměr nýtu (doporučovaný průměr nýtů 4-5 mm).
V případě montáže plotovek zezadu pomocí vrutů je nutné navrtat místo montáže na dostatečnou vzdálenost.
K upevnění plotovek zepředu pomocí šroubů nebo jiných spojek je nutné používat spojovací prvky, které ploše přiléhají k plotovce (nedoporučují se kuželové spojky atd.)

UVEDENÉ VZDÁLENOSTI V ZÁVISLOSTI NA DÉLCE PLOTOVKY

Délka plotovky A B C
80 cm 18,5 cm 43,5 cm 18 cm
90 cm 23 cm 43,5 cm 23,5 cm
100 cm 25 cm 50 cm 25 cm
120 cm 30 cm 60 cm 30 cm

 

 Návod k montáži plotovky D+ a plotovky řezané na míru

Pro upevnění plotovek je nutné plotovku provrtat na dvou místech, podél středu průměru. Vrták o něco větší než je průměr vrutu nebo jiného spojovacího prvku. V případě plotovek řezaných na míru můžeme použít dvojité upevnění.
Je nutné používat spojovací prvky ploše přiléhající k plotovce. Spojovací prvek utahujeme, až pocítíme lehký odpor (utahujeme s „citem” – nedoporučují se kuželové spojovací prvky atd.). Pro tento druh plotovek se nepoužívají nýty.
K upevnění doporučujeme zámkové šrouby nebo vruty.

Návod k montáži plotovky 3D (lepené)

Plotovky upevňujeme pomocí vrutů zezadu ve speciálně zesílených místech. Před utažením vrutů přesně odměříme délku, jakou můžeme udělat do plotovky a předběžně ji navrtáme (v případě samovrtných šroubů můžeme navrtání vynechat).